MEWARNA ONLINE BERSAMA PUSAT ASUHAN TUNAS ISLAM (PASTI) MANEK URAI BARU

Aktiviti terkini | 26 April 2018

Tempat Aktiviti:
Pusat Internet 1Malaysia Manek Urai

Tujuan :
Mendedahkan kanak-kanak dalam penggunaan teknologi internet dan memperkenalkan alatan computer secara basic sahaja.

Kelebihan dan Kebaikkan Aktiviti :
• Menarik minat kanak-kanak menggunakan komputer
• Dapat menarik minat kanak-kanak meneroka dunia IT
• Kanak-kanak dapat mengenal dunia ICT secara berperingkat

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :