AKTIVITI ONLINE DAN KUIZ

Aktiviti terkini | 27 Januari 2018

Tempat Aktiviti:
Pusat Internet 1Malaysia Manek Urai

Tujuan :
• Menarik minat kanak-kanak menggunakan kemudahan IT
• Meningkatkan kecekapan kanak-kanak mengira
• Meningkatkan perkembangan otak kanak-kanak

Kelebihan dan Kebaikkan Aktiviti :
• Menarik pengunjung untuk terus memilih pi1m sebagai tempat pembelajaran yg kondusif dan selesa
• Meningkatkan perkembangan otak kanak-kanak untuk berfikir secara kreatif
• Menarik minat kanak-kanak untuk menggunakan kemudahan IT secara selamat
• Memberi Bimbingan tentang penggunaan pelbagai aplikasi yang ada

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :