PROGRAM ADVOKASI BERSAMA MCMC & UNITAR

Aktiviti terkini | 23 Julai 2018

Tempat Aktiviti:
Sek. Men. Pahi, Kuala Krai

Tujuan :
• Untuk membentuk modul pembelajaran mengenai jenayah buli di dalam jenayah siber
• Untuk melaksanakan modul pembelajaran mengenai jenayah buli di dalam jenayah siber

Kelebihan dan Kebaikkan Aktiviti :
• Memberi pendedahan tentang isu jenayah siber dalam kalangan mereka
• Memberi kesedaran awal terhadap sebarang jenayah siber
• Supaya mereka lebih berhati-hati semasa menggunakan internet dalam aktiviti harian

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :