PROGRAM KEUSAHAWANAN MDEC

Aktiviti terkini | 27 Ogos 2018

Tempat Aktiviti:
Pusat Internet Manek Urai

Tujuan :
Tujuan jangka panjang program eUsahawan adalah untuk memberi pendedahan kepada peserta tentang keusahawan digital, seterusnya membolehkan mereka untuk memanfaatkan kuasa platform digital untuk mengembangkan perniagaan mereka selaras dengan agenda ekonomi digital negara.

Kelebihan dan Kebaikkan Aktiviti :
• Menerapkan nilai dan ilmu keusahawanan digital di kalangan belia dan usahawan mikro.
• Berpeluang menerapkan ilmu perniagaan secara atas talian dan bantu mereka mengembangkan perniagaan secara atas talian.
• Membantu mereka untuk mengembangkan perniagaan secara atas talian dan mengembangkan perniagaan dengan menggunakan platform digital.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :